Als het meer dan 30 dagen geleden is dat je je klacht hebt ingediend via ons klachtenformulier, dan kun je reageren op de mail waarin de indiening van je klacht wordt bevestigd. Deze mail heb je binnen 48 uur na het indienen van je klachten ontvangen. Klik in die mail op 'beantwoorden' om met ons in contact te komen. Wij hebben dan ook direct de juiste gegevens om de status van jouw klacht te controleren.